การดูแลรักษาเครื่องตัดสติกเกอร์ Maintenance Sticker Dicut

การดูแลรักษาเครื่องตัดสติกเกอร์ Maintenance Sticker Dicut

Sharing is caring!

วิธีการดูแลรักษาเครื่องตัด BASCOCUT
วิธีแก้ไขและตรวจสอบเครื่องตัดเบื้องต้น
-ตรวจเช็คสายไฟว่ามีการชำรุดและยังเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟอยู่หรือเปล่า
-ตรวจเช็คสาย USB ว่ามีการชำรุดและยังต่อกับเครื่องอยู่หรือเปล่า
-ครวจเช็คสายทุกประเภทที่เกี่ยวกับเครื่องตัดว่าเสียบสายแน่นพอหรือยัง
-ตรวจเช็คPortคอมว่าตรงกับรุ่นเครื่องหรือไม่

ปัญหาเบื้องตันของเครื่องตัดที่พบบ่อยที่สุด

2.1เครื่องตัด ตัดงานไม่ตรง
สาเหตุ
-ปริ้นงานมาไซต์อาจขาดหรือเกินมาทำให้ตัดงานไม่ตรง
-เครื่องตัดอาจตั้งค่าผิดประเภทของการใช้งาน
วิธิแก้ไข
-เช็คการพิมพ์งานที่เครื่องพิมพ์ว่าพิมพ์งานมาตรงตามงานขนาดจริงที่เราได้กำหนดไว้หรือเปล่า
-เช็คการตั้งค่าของเครื่องตัดว่าตรงกับงานที่ตัดหรือเปล่า

2.2เครื่องตัด ตัดครึ่งงานแล้วหยุด
สาเหตุ
-สายสัญญาณหรือสาย USB ว่าชำรุดหรือไม่
-เช็คสัญญาณว่าสัญญาณเสถียรหรือไม่
วิธีการแก้ไข
-เปลี่ยนสาย USB ใหม่
-ถอดสาย USB แล้วเสียบใหม่

2.3เครื่องตัด ตัดงานไม่ขาด
สาเหตุ
-ใช้ใบมีดให้ตรงกับชิ้นงานที่ต้องการตัด
-ใบมีดใช้งานมาบ่อยอาจเกิดการเสื่อมสภาพ
-วัสดุแต่ละชนิดมีความหนาแตกต่างกันจึงต้องปรับแรงกดของใบมีดทุกครั้งที่เปลี่ยนวัสดุ
วิธีแก้ไข
-เลือกใช้ใบมีดให้ตรงกับการใช้งานแต่ละวัสดุเช่น สีน้ำเงิน 30 องศาใช้กับวัสดุหนาและแข็ง ส่วนสีแดง 45 องศาใช้กับวัสดุทั่วๆไป

2.4สั่งตัดแล้วเครื่องไม่ตัด
สาเหตุ
-เครื่องตัดและคอมพิวเตอร์ Port ไม่ตรงกัน
วิธีแก้ไข
-ก่อนตัดงานควรเข้าไปเช็ค Port ในคอมพิวเตอร์อีกทีว่าตรงกับรุ่นเครื่องตัดหรือเปล่า

2.5เครื่องตัดฟีดกระดาษไม่ตรง
สาเหตุ
-ใส่วัสดุเอียงหรือไม่ตรง
-เครื่องตัดที่ใช้งานมานาน ลูกล้อฟีดวัสดุอาจสึกหรอทำให้ฟีดกระดาษมาไม่ตรง
วิธีแก้ไข
-ใส่วัสดุให้ตรงหรือปรับวัสดุใหม่
-เปลี่ยนลูกล้อฟีดวัสดุใหม่

วิธีบำรุงรักษาเครื่องตัด
ควรหาสถานณ์ที่การติดตั้งเครื่องที่เหมาะสม อากาศปกติไม่ควรเป็นที่ชื่นหรือมีฝุ่นมากเกินไป
หมั่นเช็คสภาพเครื่องก่อนการใช้งานแลหหลังการใช้งานทุกครั้งไม่ว่าจะเป็น สายพาน,
ลูกล้อฟีดวัสดุ เป็นต้น เพื่อการใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ควรเปิด-ปิดสวิทต์ที่เครื่องก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการใช้งานเครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
หลังจากการใช้งานเครื่องตัด ควรยกลูกล้อที่ใช้กดวัสดุขึ้น ป้องกันการสึกหรอหรือบิดเบี้ยวไปจากเดิม เพื่อยืดอายุการใช้งานของลูกล้อให้นานยิ่งขึ้น
หลังการใช้งานควรเลือนหัวเซนเซอร์กลับมาที่เดิมเหมือนก่อนการใช้งานเครื่องตัด
(ฝั่งซ้ายของเครื่องตัด)
เมื่อใช้งานเครื่องตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วควรเก็บสายต่างๆที่ต่อกับเครื่องออกจากตัวเครื่องป้องกันการชำรุดเสียหาย
หลังการใช้งานและเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วควรหาผ้ามาคลุมเครื่องป้องกันฝุ่นเข้าเครื่องอาจจำทำให้เครื่องมีปัญหาได้
ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ของเครื่องไว้อย่างดี(โดยเฉพาะ:แผ่นโปรแกรม)ป้องกันการมีปัญหาของเครื่องในการลงโปรแกรมในคอวพิวเตอรืเครื่องใหม่ครั้งต่อๆไป

Leave a Reply

Call Now Button
shares